Пестицид

  • Deltamethrin

    Дельтаметрин

    Дельтаметрин (молекулын томъёо C22H19Br2NO3, томьёо жин 505.24) нь 101~102°С хайлах цэг, 300°С буцлах температуртай, цагаан ташуу полит хэлбэрийн талст юм. Энэ нь өрөөний температурт усанд бараг уусдаггүй бөгөөд олон органик уусгагчид уусдаг. Гэрэл, агаарт харьцангуй тогтвортой. Энэ нь хүчиллэг орчинд илүү тогтвортой, харин шүлтлэг орчинд тогтворгүй байдаг.